logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Er du vår nye kollega?

Sogn Opplæringskontor utvidar, og søker etter ein opplæringskonsulent i 50% stilling med kontorstad i Sogndal.

Læreplassar 2017

Søknadsportalen er no open! Søk læreplass hjå våre medlemsbedrifter innan 1. mars 2017

Informasjon frå Sogn Opplæringskontor

Her finn de informasjonsbreva frå Sogn Opplæringskontor i 2016