logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Læreplassar 2018

Søknadsportalen er no open! Søk læreplass hjå våre medlemsbedrifter innan 1. mars 2018

Er du vår nye kollega?

Sogn Opplæringskontor utvidar, og søker etter ein opplæringskonsulent i 50% stilling med kontorstad i Sogndal.

Læreplassar 2017

Søknadsportalen er no open! Søk læreplass hjå våre medlemsbedrifter innan 1. mars 2017