logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Utdanningsdirektoratet informerar vedrørande korona

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet Oppdatert 26.mars

Koronavirus - spørsmål og svar

Spørsmål og svar til lærlingar og lærebedrifter Oppdatert: 26.mars

Koronavirus - nyttig informasjon og aktuelle...

Oppdatert 26.mars Det er viktig for oss i Sogn opplæringskontor å jobbe saman med regjeringa og deira tiltak for å hindre smitte...