logo

Sogn Opplæringskontor

Vegen vidare byrjar hjå oss

Tips til fagprøven

Etter endt læretida går lærling opp til fagprøve eller kompetanseprøver. Sveineprøve er eit anna ord for fagprøve.  Lengden på prøven variarar frå fag...

Finale i yrkes-NM 2022

Lærlingen vår Kristoffer Loftheim har deltek i finalen i yrkes-NM 2022!

NM i yrkesfag for Kristoffer

Lærlingen vår Kristoffer Loftheim har kvalifisert seg til NM i yrkesfag!