Lærlingvideo

Her er videoar me har filma av forskjellige lærlingar i forskjellige yrker der dei fortel om korleis dei sjølve opplever det å væra lærling.

SALSFAGET

http://youtu.be/tFb-FtRulkc

Marte Elise er lærling i salsfaget på Quality Hotel Sogndal. Læreløpet er normalt to år på skule og to år i bedrift. I salsfaget får du lære om kundebehandling, sal og marknadsføring av produkt, og bli i stand til å handtere endringar og sikra lønsam drift av verksemda. Salsfaget passar godt for deg som er serviceinnstilt, likar å arbeide i eit miljø med høgt tempo, er blid og utadvendt.

"The expert in anything was once a beginner" - Helen Hayes

 

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

http://youtu.be/lBkS2Zbn4uE

Møt Preben, han er lærling i produksjonsteknikkfaget på Lerum. I produksjonsteknikkfaget får du kompetanse i styring og drift av produksjonsmaskiner, utstyr og samanstilling av produkt. Faget skal legge grunnlag for yrkesutøving innan framstilling av produkt i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Ein produksjonsteknikar driftar, utviklar og forbetrar produksjonsprosessar i industrien. Her får du lære bruk av automatiserte produksjonsmetodar, stabil produktkvalitet og høg effektivitet.

 

KJEMIPROSESSFAGET

http://youtu.be/diPdFmkp4z4

Ali er lærling i kjemiprosessfaget på Hydro Aluminium Årdal. Er du interessert i styring og overvaking av produksjon i prosessindustrien, prosessar og produksjonsmetodar? Ein fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, sjølvstendig og i samarbeid med andre. Ali har ein spennande og variert arbeidskvardag. 

 

ELEKTRIKARFAGET

http://youtu.be/OR2huORIQss

Lars Ove er lærling i elektrikarfaget ved Sogn Elektro AS. Arbeidsoppgåvene er varierte der ingen dagar er like. Eit høgt utvikla teknologisk samfunn krev sikre og velfungerande elektriske installasjonssystem. I elektrikarfaget skal lærlingen lære å installere, kontrollere, vedlikehalde og reparere elektriske system. Opplæringa skal utvikle lærlingens evne til å tenke heilheit, og fremma system- og sikkerheitsforståing og evne til omstilling.