Kurs for lærlingar

Bransjetilpassa kurs for lærlingar

 

Tor Olav 1
Lift (personløfter) og fallsikring

15.11.2021

 

 

05.11.2021

12.11.2021

18.11.2021

elektro i bil

Elektro og data i køyretøy - K2-TK-F2023

 

01.11.2021

 

energimontor

VG3-teori for Energimontørlærlingane - Førebuing eksamen

03.11.2021

05.11.2021

12.11.2021

 

 

 

motor
Motor/Motorstyring K3-TK-F2023

15.11.2021

 

 

 

 

 

 

fors

Førstehjelpskurs

Dato kjem