Instruktørkurs

 INSTRUKSJONSKURS OG OPPFRISKINGSKURS november 2

Me tilbyr våre medlemsbedrifter instruksjonskurs og oppfriskningskurs for instruktørar/faglege leiarar. Lunsj er inkludert

  • Instruksjonskurs - Dato kjem
  • Oppfriskningskurs - Dato kjem
 Påmelding:
"Først til mølla prinsippet! 18.plassar. Send påmelding med navn, mobil, epost, fag og funksjon til: vibeke@sognok.no

 

- Korleis lære bort det du sjølv kan?

Måle med kurset er å gjere deltakarane betre og sikrar i å instruere og rettleie andre i eige arbeidsområde, samt formidle ein bodskap. 

- Innføring i praktisk pedagogikk for ikkje-pedagogar
- Teoretisk og praktisk
- Trening i instruksjonsprinsipp og korleis opplæringa kan tilretteleggast og gjennomførast.

 Faggrunnlaget for kurset består mellom anna av

- sentrale begrep innan kommunikasjon og motivasjon
- instruktøren si rolle
- korleis læringa vert påverka av læringsmiljø
- lærlingssituasjonen
- planlegging av opplæring/instruksjon
- opplæring i OLKWEB